Σύγχρονα οδοντιατρικά κεραμικά υλικά

  • Διαβάστηκε 4344 φορές

Τα ολοκεραμικά οδοντιατρικά συστήματα, τα οποία αποτελούν την εξέλιξη των μεταλλοκεραμικών συστημάτων της δεκαετίας του 60  έκαναν την εμφάνισή τους περίπου τη δεκαετία του 1980 με τις κεραμικές πυριτίου και τις κεραμικές οξειδίων. Στις πυριτικές κεραμικές ανήκουν όλες οι υαλοκεραμικές, ενώ οι κεραμικές οξειδίων (οξείδιο του αργιλίου, οξείδιο του ζιρκονίου) διαθέτουν κρυσταλλική δομή και είναι κατά συνέπεια ανθεκτικότερες, παρουσιάζουν όμως το μειονέκτημα της αδιαφάνειας, γεγονός που αποτελεί μειονέκτημα ως προς την αισθητική τους απόδοση.

H πλέον σύγχρονη κατεύθυνση των αισθητικών κεραμικών υλικών αποκατάστασης είναι, τα κεραμικά υλικά:  διπυριτικό λίθιο  και  ζιρκονία. Τα υλικά αυτά ολοκληρώνουν τη γκάμα των ολοκεραμικών κατασκευών, έτσι ώστε εκτός από μονές στεφάνες και μικρές γέφυρες, να προσφέρουν τη δυνατότητα κατασκευής πιο εκτεταμένων αποκαταστάσεων.

Τα δυο αυτά υλικά διαφέρουν ως προς την αντοχή τους και την αισθητική τους απόδοση, έτσι:

  • το διπυριτικό λίθιο αποτελεί συνέχεια του Empress2 και διατίθεται, προς το παρόν, από έναν μόνον κατασκευαστή, την Ivoclar Vivadent, με την ονομασία IPS e.max και μορφοποιείται είτε με την τεχνική CAD-CAM, είτε με πρεσάρισμα.  Διαθέτει μικρότερη μεν αντοχή από τη ζιρκονία, έχει όμως καλύτερη  αισθητική απόδοση και υψηλότερη αντοχή, κατά 4-5 φορές μεγαλύτερη, από τις συνηθισμένες υαλοκεραμικές, γι αυτό συστήνεται για μονές στεφάνες και μικρής έκτασης πρόσθιες γέφυρες (εικ. 1, 2, 3, 4, 5).

 

Εικ. 1και 2, Φωτογραφική τεκμηρίωση του χρώματος και αποστολή στον οδοντοτεχνίτη

Εικ. 3 Παρόμοια φωτοδιαπερατότητα με εκείνη του φυσικού δοντιού

 

Εικ. 4 και 5.  Σύγκριση με την επιλογή του χρωματολογίου. Τοποθέτηση στο στόμα. Ο πυρήνας της στεφάνης έγινε από e-max πρεσσαριστό και η διαστρωμάτωση από κεραμική e-max.

  • Το ζιρκόνιο μπορεί, σήμερα, να παίξει το ρόλο των κραμάτων και να αντικαταστήσει το μεταλλικό σκελετό των μεταλλοκεραμικών κατασκευών, ιδιαίτερα στις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις, όπου τα Abuttment διαθέτουν και ικανοποιητικό αυχενικό βάθρο.

Μπορεί επίσης να επικαλυφθεί, για αισθητικούς λόγους, και με ειδική κεραμική διαστρωμάτωσης, με σχετικά παρόμοιο συντελεστή θερμικής διαστολής και με αυτό τον τρόπο συνδυάζουμε την αντοχή του ζιρκονίου με την αισθητική της κεραμικής διαστρωμάτωσης..

Μετά την επιλογή του υλικού που θα χρησιμοποιήσουμε για το σκελετό – διπυριτικό λίθιο ή ζιρκονία -  προχωράμε στην αποκατάσταση επιλέγοντας:

  • Υλικό σκελετού από ζιρκονία και επικάλυψη με κεραμική διαστρωμάτωσης, ή
  • υλικό σκελετού από διπυριτικό λίθιο και κεραμικό υλικό διαστρωμάτωσης, ή
  • μονολιθική κατασκευή από διπυριτικό λίθιο ή ζιρκονία και επιφανειακό χρωματισμό, ή
  • υλικό σκελετού  από ζιρκονία με τα πίσω δόντια εξολοκλήρου από ζιρκονία (μονολιθικό) και τον υπόλοιπο σκελετό με κεραμική διαστρωμάτωσης (εικ. 6 και 7).

 

Εικ. 6 και 7. Ο σκελετός και ο γομφίος κατασκευάστηκε από μονολιθική ζιρκονία (BruxZir), με την τεχνική CAD-CAM και ο κυνόδοντας και οι προγόμφιοι επικαλύφθηκαν με διαστρωματική πορσελάνη της Wieland.